Karekök LYS geo SB( 2kısım)

http://hotfile.com/dl/97183137/64daf4f/KAREKK_LYS_Geometri_SB_-_2.ksm.rar.html