Karekök LYS geo SB( 1kısım)

http://hotfile.com/dl/97177397/b00972d/KAREKK_LYS_Geometri_SB_-_1.ksm.rar.html